Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র)Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র)


Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র)


হিন্দু ধর্মে পুরীর রথযাত্রা উৎসব (Rath Yatra) পৃথিবী বিখ্যাত । প্রতিবছর  দেশ বিদেশের বহু মানুষ ভিড় জমান এই রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে । শুধুমাত্র পুরী নয় বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয় এই রথযাত্রা । জগন্নাথ দেবকে তুষ্ট করতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় । আর পুজোর সময় যদি "নিলাচলনিবাসায় নিত্যয় পরমাত্মনে । বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ এই মন্ত্র জপ করা হয় তবে, জগন্নাথ দেব তুষ্ঠ হন । Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র)


Jagannath Mantra কদাচি ত্কালিংদী তটবিপিনসংগীতকপরো
মুদা গোপীনারী বদনকমলাস্বাদমধুপঃ
রমাশংভুব্রহ্মা মরপতিগণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 1 ‖

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিংছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রাংতে সহচর কটাক্ষং বিদধতে
সদা শ্রীমদ্বৃংদা বনবসতিলীলাপরিচযো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 2 ‖

মহাংভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্প্রাসাদাংত -স্সহজবলভদ্রেণ বলিনা
সুভদ্রামধ্যস্থ স্সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 3 ‖

কথাপারাবারা স্সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসৌম স্সুরদমলপদ্মোদ্ভবমুখৈঃ
সুরেংদ্রৈ রারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 4 ‖

রথারূঢো গচ্ছ ন্পথি মিলঙতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদ মুপাকর্ণ্য সদযঃ
দযাসিংধু র্ভানু স্সকলজগতা সিংধুসুতযা
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 5 ‖

পরব্রহ্মাপীডঃ কুবলযদলোত্ফুল্লনযনো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোনংতশিরসি
রসানংদো রাধা সরসবপুরালিংগনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 6 ‖

ন বৈ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকিতাং ভোগবিভবং
ন যাচে2 হং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূং
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা চীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 7 ‖

হর ত্বং সংসারং দ্রুততর মসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততি মপরাং যাদবপতে
অহো দীনানাথং নিহিত মচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ‖ 8 ‖ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ..
ভালো থাকুন, ধর্মের পথে থাকুন। 
Thank You, Visit Again...


Tags - Bengali Mantra, Bengali Lyrics, Puja
Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র) Jagannath Mantra In Bengali (জগন্নাথ মন্ত্র) Reviewed by Bongconnection Original Published on June 23, 2020 Rating: 5

No comments:

Wikipedia

Search results

Powered by Blogger.